Sektörel Fırsatlar 7: Köy Kooperatifleri, Enerji Tarlaları ve Enerji Tarımı

Avrupa birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye 2020 yılında toplam enerji tüketiminin %20 sini yenilenebilir enerji kaynaklarından yapacak.[1]
Bu çerçevede bazı Avrupa Birliği üye ülkelerinin yenilenebilir enerji üretimine verdikleri destekler tabloda verilmektedir.


Ülke Kilowat saat başına destek (Euro Cent)
Yunanistan 26 -50
Bulgaristan 38 – 39
İtalya 36 – 39
Türkiye* 5,5 – 10


* Türkiye’nin verdiği destek Yenilenebilir Enerjiyi satın alması şeklinde olup bununla ilgili Kasım 2010’da TBMM’ye önerilen teklifteki rakamlar baz alınmıştır.

Enerji üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için genel kabul gören 4 temel uygulama ve anlayış

  • Artan talebi karşılamak için yapılması gereken yeni yatırımlar
  • Mevcut kaynakların rehabilitasyonu ile verimliliğin arttırılması
  • Yeni alternatif enerji teknolojilerindeki gelişmeler ile yenilenebilir enerji fiyatlarının rekabet seviyesinin arttırılması
  • Yenilenebilir Enerji Üretiminin belirli bir düzeye getirilmesi ile ülkenin enerji kaynağı olarak tek bir kaynağa / ülkeye bağımlı olmamasını sağlamak

Şeklinde verilebilir. [1]

Ayrıca IEA’ (Uluslararası Enerji Ajansı)nın 2007 yılında yayınladığı ve 2004 – 2030 yılları arası için enerji kaynağı değişimini içeren Küresel Artış Senaryosuna göre:

Enerji Üretim Türü (Tw-sa) 2004 2030 Artış (Kat)
Hidroelektrik 2810 4903 >2 (Kat)
Biyokütle 227 983 >4
Rüzgar 82 1440 18
Güneş 4 238 60
Jeotermal 56 185 >3
Gelgit ve akıntılar <1 25 46
Biyoyakıtlar (Mtoe) 15 147 10
Endüstri ve Binalar (Mtoe) 272 539 2
Ticari Biyokütle 261 450 <2
Güneş Isıtması 6,6 64 10
Jeotermal Isıtma 4,4 25 6

enerji kaynağı değişiminin tablodaki gibi olacağı öngörülmektedir.

Bu bilgiler ışığında 60 katlık bir artış yapan “Güneş Enerjisi” 46 katlık artışla “Gelgit ve akıntılar” rakamsal olarak ciddi artış sağlayan “Rüzgar Enerjisi” (18 kat) ve “Biyokütle Enerjisi” (4 kat) yatırım yapılması öngörülen başlıca enerji kaynakları olarak gözükmektedir.

Bu Türkiye için ciddi bir fırsata dönüştürülebilir bir durum. İyi yönetilebilirse bu fırsat, Türkiye’nin IMF ve Avrupa Birliği Uyum yasaları çerçevesinde hareket etmesi ile fakirleştirdiği çiftçiler ve tarım ehlini tekrar kalkındırmak için kullanılabilecek bir fırsat.
Benim senaryoma göre köylerde devletin (veya ihale edilen şarj istasyonu ağının) organizasyonu ile yenilenebilir enerji üretiminin köy kooperatifleri tarafından kurulacak olan enerji tarlalarında enerji tarımı yoluyla gerçekleştirilmesi.
Böylelikle hem son çeyrek asırdır ciddi bir eksilmeye deflasyona uğramış ve fakirleşmiş Türk köylüsü tekrar kalkındırılabilir ve ülkenin enerji ihtiyacının özkaynakları ile giderilmesi için yeni bir kaynak üretilmiş olacaktır.

Peki bunun elektrikli arabalarla ne ilişkisi var? diyorsanız yukarıda ipucunu verdiğim ilişkiyi biraz daha açayım.
Burada anlattığım yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin birinci alıcısı elektrikli arabalar olacaktır. Buda demek oluyor ki, böyle bir enerji ağının tesisi, Türkiye’de yaklaşık 36 bin köy bulunduğu düşünülürse Türkiye’yi kapsayan ve tamamı yenilenebilir enerji ile beslenen bir şarj istasyonu ağı anlamına geliyor.Yani enerji tarımı yoluyla enerji tarlalarında üretilen ve köy kooperatifleri yoluyla Türk köylüsüne (Bkz Vaat Herkese 600 TL vereceğim.) kazanç olarak dönen enerji üretimi ile beslenen şarj istasyonlarından oluşan ve Türkiyeyi kapsayan bir enerji ağı. Bu şarj istasyonu ağını satın alan şirkete de ciddi bir prestij ve etki alanı oluşturması yönünden önemli bir güç anlamına geliyor. (Bkz. Devlet kazandı, Köylü kazandı, Şirket kazandı yok daha neler birileri kaybediyor olmalı (belkide kaynakların eşitsiz paylaşımını gerçekleştiren zihniyet kaybetti) (Bkz. Davut ile Golyat))
BU enerji, ulaştırmanın elektriklendirilmesi ve yeşillendirilmesi için ciddi bir kapı olabilir. Ayrıca bu enerjinin iletiminin belirli bir oranı da elektrikli arabalarla dolaylı olarak yapılmış olur. (Bkz. Uçan adam, Sinekten Yağ Çıkarmak.)
Kaynak:
[1] “Optimization methods applied to renewable and sustainable energy: A review”, R. Ba ˜nos, F. Manzano-Agugliaro, F.G. Montoya, C. Gil, A. Alcayde, J. Gómez, “Renewable and Sustainable Energy Reviews 15 (2011) 1753–1766”

Yazan: Elyase İSKENDER

Be Sociable, Share!

Leave a Reply