Hakkari Üniversitesi Akademisyenlerine yönelik Elektrikli Otomobil Bilinirlik Anketi Uygulaması Sonuç Raporu

Anketin Hazırlanışı ve Amacı
Bilinirlik anketinin hazırlanışında anket katılımcılarına verilmesi hedeflenen maksimum bilgi ve düşündürülmesi gerekenlerin aktarımı ve anketin mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde uygulanması esasları göz önünde bulundurulmuş bu amaçla oldukça kısa cevaplı ve soru metinli 14 sorudan ibaret Tablo 1.1’deki anket oluşturulmuştur.


Tablo 1 Anket Föyü ve Soruları

Anketin 3 temel hedefi bulunmaktadır:
• Elektrikli otomobiller ve ilgili kavramlara akademisyenlerin ilgi seviyelerini tespit etmek
• Elektrikli otomobillerle ilgili bir farkındalık oluşumuna katkı sağlamak
• Doktora tez çalışmam için gerekli verilerin bir kısmını toplamak

Anketin Uygulanması
İlgili anket 12 Temmuz 2011 tarihinde Hakkari Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda, Türkiyenin 14 değişik ilinde eğitimlerine devam etmekte olan ve Hakkari Üniversitesi Yaz Okulu Programı çerçevesinde Hakkari’de bulunan 48 Araştırma Görevlisine uygulanmıştır.

Anket Katılımcılarına ait Veriler
Anket katılımcılarının ikamet ettikleri şehirlere göre dağılımları Grafik 1’de verilmektedir.

Grafik 1 Anket Katılımcı sayısının İllere göre dağılımı

Anket katılımcılarının branşlarına göre sayısal dağılımları Grafik 2’de verilmektedir.

Grafik 2 Katılımcıların Branşları

Sorulara Verilen Cevaplar
4. soru olan “arabanız var mı?” sorusuna verilen cevaplara göre örneklemin %27,66 sı araba sahibi değildir. Bu araç sahipliği oranı 2011 TÜİK verilerine göre hesaplanan (7763064 otomobil ve 73.722.988 nüfus) %10.53 Türkiye geneli otomobil sahipliği oranının oldukça üstündedir.
5. soruda sorulmakta olan katılımcıların sahip olduğu araba markaları Grafik 3’te verilmektedir.

Grafik 3 Katılımcıların sahip olduğu Araba Markaları

“Araba almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %46,81 lik bir kısmı “Hayır” cevabı verirken %42,55 lik bir kısmı ise bu soruya “Evet” cevabı vermiştir.
Kaç yıl içinde araba almayı düşünüyorsunuz sorusuna verilen cevapların ortalaması ise 3,82 yıl olarak bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcıları araba sahibi olmaya dair öngördükleri süre Grafik 4’te görülmektedir.

Grafik 4 Araba satın alma süreleri (yıl)

“Elektrikli otomobilleri duydunuz mu?” sorusuna katılımcıların %89,13’ü “Evet” cevabını vermiş.
“Haberdar olduğunuz Elektrikli Araba markası ne?” sorusuna verilen cevapların markalara göre dağılımı Grafik 5’te verilmektedir.

Grafik 5 Haberdar Olunan Elektrikli Araba Markası (Kişi sayısı)

Kullanıcıların kelime tercihlerini yoklamaya yönelik sorulardan ilkinde katılımcıların %60,42’si “Şarj İstasyonu” kelimesini tercih etmektedir. Yine bu ulaşım araçlarına verilen isim tercihi dağılımı Grafik 6’da verilmektedir.

Grafik 6 İsim Tercihleri

Anket katılımcılarının %54,34’lük kısmı “Elektromobil” kelimesini tercih etmiştir. Bu anket çalışmasının önemli sonuçlarından biri olarak değerlendirilebilir.
“Elektromobil almayı düşünür müsünüz?“ sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu %77,08’i “Evet” cevabı vermiştir.
“Elektromobili tercih etmedeki en önemli sebebiniz nedir?” sorusuna verilen cevapların dağılımı Grafik 7’de verilmektedir.

Grafik 7 Elektromobil Tercih Sebepleri

“Neden Elektromobil almazsınız?” sorusuna verilen cevapların dağılımı ise Grafik 8’de gözükmektedir.

Grafik 8 Elektromobil Tercih Etmeme Sebepleri (Kişi)

Şarj altyapısı batarya teknolojilerinin geliştirilmesi ve Elektromobil fiyatlarının (maliyetlerinin) düşürülmesine yönelik çalışmalara Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin yönlendirilmesi ve bu tür projelerin finansal açıdan desteklenmesi gerekmektedir.
Hakkari Üniversitesi Akademisyenlerinden 48’i ile yapılan Gizil Beyin Fırtınasının ilk göze çarpan sonuçları bunlardır.

Yazan: Elyase İSKENDER

Be Sociable, Share!

Leave a Reply