Elektrikli Otomobillerle ilgili Kitap Tanıtımları -4: “ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ – Açıklamalı”

“ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ – Açıklamalı” kitabı James Larminie ve john Lowry tarafından yazılan kitap WILEY tarafından aralık 2003’te yayınlanmıştır. Kitap 296 sayfa olup 11 bölümden oluşmakta olup içeriği aşağıdaki gibidir.

1- GİRİŞ
Kısa Tarihçe
-İlk Zamanlar
-1910’dan sonra Elektrikli Araçların Silinmesi
-Bataryalı Araçların Yeri
20. Asrın sonuna doğru Gelişmeler
Günümüzde kullanılan Elektrikli Araç Türleri
-Bataryalı Elektrikli Araçlar
-İçten Yanmalı Motorlar / Elektrikli Hibrit Araçlar
-Yakıtlı Elektrikli Araçlar
-Supply Lines kullanan elektrikli Araçlar
-Güneş Enerjili Araçlar
-Flywheel yada süper kapasitör kullanan elektrikli araçlar
Geleceğin Elektrikli Araçları
2- BATARYALAR
-Batarya Parametreleri
Hücre ve batarya gerilimleri
Şarj Kapasitesi
Depolanan Enerji
Spesifik Enerji
Enerji Yoğunluğu
Ampersaat (Şarj) verimliliği
Enerji Verimliliği
Deşarj Hızı
Batarya Geometrisi
Batarya sıcaklığı, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları
Batarya Ömrü ve Şarj Sayısı
-Kurşun asit Bataryalar
Kurşun asit batarya temelleri
Kurşun asit bataryaların özel karakteristikleri
Batarya ömrü ve bakımı
Özet
-Nikel Temelli Bataryalar
Giriş
Nikel Kadmiyum
Nikel Metal Hidrit
-Sodyum Temelli bataryalar
Giriş
Sodyum Sülfür Bataryalar
Sodyum Metal Klorit Bataryalar
-Lityum Bataryalar
Giriş
Alüminyum Hava Bataryaları
Çinko Hava Bataryaları
-Batarya Şarjı
Batarya Şarj Sistemleri
Şarj Eşitleme
-Tasarımcının Batarya Tercihi
Giriş
Günümüzde ticari olarak uygun bataryalar
-Hibrit Araçlardaki Batarya Kullanımı
Giriş
İçten yanmalı bataryalı elektrik hibritler
Flywheel kullanan kombinasyonlar
Kompleks hibritler
-Batarya Modelleme
Batarya modellemenin amacı
Batarya eşdeğeri devre
Batarya kapasitesinin modellenmesi
Kuruluş gücündeki bataryanın simülasyonu
Peukert katsayısının hesaplanması
Yaklaşık batarya boyutları
-Sonuç
3- ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI VE DEPOLARI
-Giriş
-Solar Fotovaltaikler
-Rüzgar Enerjisi
-Flywheels
-Süper Kapasitörler
-Kaynak Rayları
4 YAKIT PİLLERİ
-Yakıt pilleri Gerçek bir Seçenek mi?
-Hidrojen Yakıt pilleri: Temel Prensipler
Elektrot reaksiyonları
Değişik Elektrolitleri
Yakıt Hücre Elektrotları
-Yakıt Hücre Termodinamiği – Giriş
Yakıt Hücre verimliliği ve verimliliğin limitleri
Verimlilik ve yakıt pili gerilimi
Pratikte Yakıt Pili Gerilimleri
Basınç ve gaz konsantrasyonunun etkileri
-Pilleri Seri Bağlama – 2 kutuplu düzlem
-PEM yakıt hücrelerinde su yönetimi
Su problemine giriş
PEM yakıt pilinin Elektroliti
PEM’i sulu olarak tutmak
-PEM Yakıt Pilini Termal Yönetimi
-(Komple) Yakıt pili Sistemi
5 HİDROJEN KAYNAĞI
-Giriş
-Yakıt İyileştirme
Yakıt pili gereksinimleri
Buhar
Parçalı oksidasyon ve ototermal yeniden oluşturma
Yakıt işleme: Karbon monoksit atılması
Mobil uygulamalar için pratik yakıt işleme
-Hidrojen Depolama 1: Hidrojen olarak depolama
Probleme Giriş
Güvenlik
Hidrojenin sıkıştırılmış gaz olarak depolanması
Hidrojenin sıvı olarak depolanması
Geri dönüştürülebilir metal hidrit ve hidrojen depolama
Karbon monofiberler
Depolama yöntemlerinin kıyaslanması
-Hidrojen Depolama 2 : Kimyasal Yöntemler.
Giriş
Metanol
Alkali Metal Hidritler
Sodyum borohidritler
Amonya
Depolama Yöntemlerinin kıyaslanması
6 ELEKTRİK MAKİNELERİ VE KONTROLÖRLERİ
-Fırçalı DC Elektrik Motorlar
Basit DC motorun işletilmesi
Tork ve Hız Karakteristikleri
Fırçalı DC motorların kontrolü
DC motorlar için manyetik alanın sağlanması
DC motor verimliliği
Motor kayıpları ve motor boyutları
Fren olarak elektrik motorlar
-DC regülasyon ve gerilim dönüşümü
Aygıtları anahtarlama
Step down or buck düzenleyiciler
Step up or boost anahtrlamalı
Tek fazlı tersleyiciler
3 fazlı
-Fırçasız Elektrik Motorlar
Giriş
Fırçasız DC motorlar
Anahtarlanmış diregi motorları
İndüksiyon motorları
-Motor soğutma verimliliği boyut ve kütle
motor verimliliğinin artırılması
Motor kütlesi
-Elektrikli makineler ve Hibritler

7 ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLEME
-Giriş
-İtici Kuvvet
Giriş
Dönme direnç kuvveti
Aerodinamik Drag
Tırmanma Kuvveti
İvmelenme Kuvveti
Toplam itici Kuvvet
-Araç ivmelenmesinin modellenmesi
ivmelenme performans parametreleri
Elektrikli scooter’ın ivmelenmesinin modellenmesi
Küçük bir otomobilin ivmelenmesinin modellenmesi
-Elektrikli araç menzilinin modellenmesi
Sürüş Çevrimleri
Bataryalı elektrikli aracın menzilinin modellenmesi
Sabit hızla menzil modelleme
Simülasyonların diğer kullanımı
Yakıt pilli araçların menzillerinin modellenmesi
Hibrit Elektrikli araçların menzillerinin modellenmesi
Simülasyonların Özeti
8 TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
-Giriş
-Aerodinamiği gözönünde bulundurma
Aerodinamik ve Enerji
Kasanın aerodinamik şekli
-Dönme direncinin gözönünde bulundurulması
-Aktarma Verimliliği
-Araç Kütlesini gözönünde bulundurma
-Elektrikli araç kasası ve kasa tasarımı

-Tasarımda Genel problemler
9 YARDIMCI SİSTEMLERİN TASARIMI
-Giriş
-Isıtma ve Soğutma Sistemleri
-Kontrollerin tasarımı
-Direksiyon
-Lastiklerin Seçilmesi
-Aynalar Anten ve Bagaj Rafı
-Elektrikli Araçların şarjı ve yakıt dolumu sistemleri
10 ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE ÇEVRE
-Giriş
-Araç Kirliliği: Etkileri
-Araç Kirliliği: Sayısal Analiz
-Araç Kirliliği Bağlamı
-Şebekede yoluyla Alternatif ve Sürdürülebilir Enerji Kullanımı
Güneş Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
Hidro Enerjisi
Gelgit Enerjisi
Biyokütle Enerjisi
Jeotermal Enerji
Nükleer Enerji
Kıyı dalga Enerjisi
Dalga Enerjisi
-Yakıtlı Araçlarda sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı
Yakıt pili ve yenilenebilir enerji
Geleneksel içten yanmalı motorlarda sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanılması
-Düzenlemelerin ve Kanun koyucuların Rolü

11 ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ
-Giriş
-Şarj edilebilir bataryalı araçlar
Elektrikli Bisikletler
Elektrikli arabalar
Düşük Hızlı Araçlar
Bataryalı Arabalar ve Minibüsler
-Hibrit Araçlar
Honda Insight
Toyota Prius
-Yakıt Pilli Otobüs
Sonuç

Simülasyonların MATLAB formatındaki halleri

Yazan: Elyase İSKENDER

Be Sociable, Share!

Leave a Reply