otomotiv sektörü strateji belgesinde elektrikli otomobiller

Otomotiv sektörü strateji belgesinde genel amaç olarak “Otomotiv sektörünün sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artırmak ve ileri teknoloji kullanımının ağırlıklı olduğu katma değeri yüksek bir yapıya dönüşümünü sağlamak ” olarak verilmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için 5 hedef belirlenmiş ve bu hedeflere ilişkin eylemlerin 2014’e kadar hayata geçirilmesi planlanmıştır.
Bu 5 hedef ;
ARGE altyapısını iyileştirmek
Şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmak
Otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek
Hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmek
Fiziki altyapıyı geliştirmek
şeklinde olup belge içerisinde bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik 26 eylem belirlenmiş ve bu eylemlerin sorumluları ve paydaşları da belirtilerek takibinin yapılma yontemi gösterilmiştir.

Bu eylemlerin 4’ünde elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaştırılması direkt olarak belirtilmiştir. Bu maddeler 2.3, 3.4, 4.1 ve 5.3 numaralı maddelerdir.

2.3 ” Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu doğrultusunda alternatif yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla elektrikli araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanan araçların ana parçalarının üretimi desteklenecektir.” Bu kapsamdaki eylemlerin sorumlusu Hazi.ne Müsteşarlığı olup paydaşları Maliye Bakanliğı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK, TSE, EPDK, KOSGEB olarak verilmiştir.

3.4 “Çevre dostu araçların kullanımınin yaygınlaştırılması için toplumda farkındalık seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.”Bu kapsamdaki çalışmaların sorumluluğu OSD’ye verilmış olup ilgilileri Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı, UİB, TİM, STK’lar ( ODD, OYDER ) olarak belirtilmiştir.

4.1 “Düşük karbondioksit emisyonu olan çevre dostu araçların (elektrikli, hibrit ve emisyon değeri düşük diğer araçlar) kullanımını teşvik eden bir vergilendirme sistemi için çalışma yapılacaktır.” Bu eylemin sorumlusu olarak Maliye Bakanlığı atanmış ve ilgililer kısmına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Ormab Bakanlığı, DPT, TİM, STK’lar ( OSD, TAYSAD, ODD ) yazılmıştır. Burada bir not düşmekte fayda var elektrikli otomobil vergi oranlarının görece düşk tutulmuş olması bu belgenin yayımından önce olduğundan yuvarlak ifadelerle geçiştiriliyor izlenimi verilen bu maddenın hükmü devam etmektedir. Yani önümüzdeki dönemde elektrikli otomobillerin kullanımını teşvik eden bir vergilendirme anlayışını göreceğiz.

5.3 “Çevreye duyarlı elektrikli ve CNG’li araçların kullanımının yaygınlaşması için gerekli altyapı çalışmaları yürütülecektir” Bu eylemin sorumlusu olarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı belirtilmiş ve ilgililer kısmında Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı, DPT, EPDK, TSE, TOBB, STK’lar (OSD, TAYSAD) verilmiştir.

Elektrikli ulaşımın hayata geçirilmesi için toplumun her katmanından kişi ve kurumlara sorumluluklar düşmektedir. Özellikle üniversitelerimiz, sanayicilerimiz, araştırma merkezlerimiz bu konuda bilgi birikimi sağlamalı ve Türkiye elektrikli otomobil üretir hale ivedilikle getirilmelidir. Aksi takdirde 21. yüzyılda hüküm süreceği kesin olarak görülen elektrikli ulaşım sisteminin bileşenlerini de geçmişte olduğu gibi dışarıdan satın alır ve ekonomik bağımlılığımızı bu anlamda yine sürdürür konumda kalırız.

Yazan: Elyase İSKENDER

Be Sociable, Share!

Leave a Reply