Son Enerjimizi Yenilenebilir Enerji üretmeye harcayalım

Enerji, insanoğlunun  yaptığı ve yaşadığı her yerde geçerli olan en önemli para birimidir. Bu niteliği sistemin üzerine kurulu oluşundan ve insanoğlunun ortak olduğu mirastan kaynaklanmasından gelmektedir. Mirasyedi konumundaki insanoğlunun, bu alışkanlığını bırakmaması durumunda dünyayı büyük sıkıntılar beklemektedir. Zira yaşamın enerji ile tüketildiği, düşünülmesi pek de zor olmayan bir gerçekliktir.

2008 enerji kullanım istatistiklerine göre, Çin’de  kişi başına düşen enerji tüketimi 65 milyon Btu iken, Hindistan’da 19,2 milyon Btu (ABD enerji kullanımı ile Hindistan ve ABD nüfusları hesaba katılarak bu rakama ulaşılmıştır), Türkiye’de 60 milyon Btu (2006 rakamlarına göre 52,09 milyon Btu rakamı Çin’in enerji kullanım değişimi oranları kullanarak düzeltilmiştir.) ve ABD’de 327 milyon Btu olmuştur.

Yani ortalama bir Amerikan vatandaşı dünya enerji tüketim ortalamasının 4 katı, Batı Avrupa enerji tüketim ortalamasının 2 katı, Çin ve Türkiye ortalamalarının 5 katı ve Hindistan ortalamasının 17 katından fazla enerji tüketmektedir. Dünyanın %5’inden az nüfusu barındıran ABD, dünyanın enerji kaynaklarının %25’ini tüketmektedir. Buna paralel olarak OECD ülkelerindeki enerji tüketimi OECD olmayan ülkelerin tüketiminden fazladır. Bu farklılıklar yaşam standartlarının seviyelerindeki farktan kaynaklanmaktadır.

Çin’in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 2008’de %9,7, 2009’da %9,2 ve 2010’da %10,3 büyüdüğü buna benzer olarak Hindistanda’da ekonomik gerçekliklerin değiştiği düşünüldüğünde bu ülkelerdeki hayat tarzları ve standartlarının da değişeceği bunun tabii sonucu olarak da enerji tüketiminin artacağı gözükmektedir. Çin’in nüfusunun yaklaşık 1,4 milyar ve Hindistan Nüfusunun 1,2 milyar olduğu düşünüldüğünde (Toplam nüfusları dünyanın nüfusunun 3 te 1 inden fazla) bu enerji tüketiminin dünyanın günlük enerji üretim miktarı ile karşılanamayacak duruma geleceği çok açık bir gerçektir. Fosil yakıt bazlı enerji üretim anlayışının esasında çok yakın zamanda iflas edeceği gözükmektedir.

Ekonomik krizlerin ardından gelecek enerji krizleri insanoğlunu kaos, kargaşa ve vahşete sürüklemeden önce son enerjimizi Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin kurulması için kullanmakta fayda var.

Yazan: Elyase İSKENDER

Be Sociable, Share!

Leave a Reply